SKUDAI, 15 Februari 2019 - Bengkel intensif bagi pelaksanaan Coffee Table Book MIT-UTM Sustainable Cities Fellowship  Programme (MSCP) telah diadakan pada 14 dan 15 Februari 2019 di Bilik Mesyuarat 1, Fakulti Alam Bina & Ukur, UTM dan diketuai oleh Prof. Madya Dr Gurubiah Mursib sebagai Ketua Editor manakala Prof Mohd Hamdan Hj Ahmad bersama Prof Dr Syed Ahmad Iskandar Syed Ariffin bertindak sebagai penasihat. Bengkel selama 2 hari ini bertujuan menyediakan dan menderaf data-data program MSCP yang bermula pada tahun 2014 untuk dimuatkan dalam buku tersebut. 

 

Follow Us

Stewarding Excellence in Innovative Sustainable Built Environment 

Contact us

X

Copy Not Available

Please e-mail your request